Fo_Intel Core i5-3337U7500

w huangjinghua 2014-01-02 10:05

PConlineXP `u㣷`Ivy Bridge߲]GQ飸i5-3450hriޯٵUQFGtʵhZlڬzTGIYøqFOpdZZr.8GHzTC.7GHzrڮBVڬpqa{DݧSShaMt7500QТMKG\Y

Vc{v
E KM { w G
Intel Core i5-3337U -- 7500 --  N[
B01326a`WW~p梭`XPCPUoϥ`

Intel Core i5-3337U
Intel Core i5-3337U  @  n    榫W    

Intel Core i5-3337Uu22RIfHɳQEtLGA 1155vvZZ䱳ˉdͮBʹ1.8GHzVTC.7GHz䱳Cm\yoekʹ3MB䱳ˉiu\ڿGxFxWpøDեvSuHIuVc⦷cf٭tqڬoaAXDo_rnaYnacI޵e䱨ވzeD

yֺYIntel Core i5-3337UGQ飶vvKqQZZ榢qYitc{Wb㣹GQ飷`eɥ\}øeu梹FQiݵæqfqSڬTIܨZrUi[080PͧQøi[YdXPFha]

iPConlineG_EҼrrٲqpaǹJZ

[ZWW~]Intel Core i5-3337U500
[Lʗt]ЮfT梟
[tO]cvݼѫdo`2a2B002
[tn]3823365161
[``]XPCPUoϥ`
[h]XPCPUoϥ

M

aZ